• در شبکه سحر؛ مقام بلند پیامبر اکرم (ص) در ادیان مختلف

وحدت و همدلی ادیان در دفاع از پیامبر اسلام (ص) در مستند «پیامبر» از کانال اردوی شبکه سحر پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، مستند «پیامبر» با محوریت زندگی و رسالت حضرت محمد (ص) و نقش آن حضرت در ادیان مختلف برای مخاطبان اردوزبان شبکه سحر تشریح می شود.

پیامبر در ادیان مختلف از ابتدای خلقت حضرت آدم تا زمان حال و آموزه های اسلام در خصوص سیره و زندگی آن حضرت از موضوعاتی است که در این مستند بدان پرداخته شده است.

مستند «پیامبر» با زبانگردانی محمد رضا رشیدی، 14 مهرماه ساعت 15 به وقت تهران به مدت 30 دقیقه از کانال اردوی شبکه سحر پخش خواهد شد.

 

مهر ۱۴, ۱۴۰۰ ۱۵:۱۸ Asia/Tehran