• برای مخاطبان اردوزبان شبکه سحر؛ بررسی کابینه معرفی شده طالبان در «شبه قاره»

برنامه «شبه قاره» ، تولید شبکه پرس تی وی، مشروعیت کابینه معرفی شده طالبان در افغانستان را در کانال اردوی سحر، پی گیری می کند.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، بررسی انتقاد ها به کابینه معرفی شده طالبان و وعده های عملی نشده در این رابطه در برنامه «شبه قاره» با حضور ایرج رفیق، لما میوند و انور رضوی، تحلیلگران مسائل جنوب آسیا و شبه قاره هند، از کانال اردوی شبکه سحر پخش خواهد شد.

مشروعیت دولت فعلی افغانستان در سطح بین‌المللی و واکنش کشورهای منطقه به خصوص روسیه، چین، ایران و پاکستان نسبت به آن و نیز انتقادات علیه گروه طالبان در عدم توجه به وعده های تشکیل دولتی فراجناحی و فراگروهی، عدم حضور نمایندگان قومیت های مختلف و گروه های سیاسی و عدم حضور زنان در میان ورزای نمایندگان دولت طالبان از محورهای موضوعی این برنامه و مباحثی است که کارشناسان به تشریح آن از ابعاد مختلف خواهند پرداخت.

 «شبه قاره» به تهیه کنندگی حسین مهدیان با اجرای مهدی باباگل‌زاده، 20مهرماه ساعت 18 به وقت تهران به مدت 25 دقیقه به زبان اصلی از کانال اردوی شبکه سحر پخش خواهد شد.

 

مهر ۲۰, ۱۴۰۰ ۱۴:۱۲ Asia/Tehran