• «رویای فرش ایرانی» در شبکه سحر

بازاربین المللی فروش فرش ایرانی در مستند «رویای فرش ایرانی» از کانال اردوی شبکه سحر پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، بازار فروش فرش ایرانی در بندر هافمن هامبورگ در آلمان موضوع مستند «رویای فرش ایرانی» است که از کانال اردوی شبکه سحر پخش خواهد شد.

در این مستند ضمن بیان وضعیت صادرات و واردات فرش ایرانی در زمان گذشته، اقدام فروشنده های فرش ایرانی در راه اندازی کارگاه های بافت و رفوی فرش و نیز فروش آن در بندرهافمن هامبورگ آلمان، تشریح خواهد شد.

 در این خصوص بیان خواهد شد که با این اقدام، این بندر به یکی از ارکان اصلی صادرات فرش به سایر کشورها مبدل شده است.   

پخش این مستند از حیث معرفی جایگاه فرش ایرانی به عنوان اصلی‌ترین صنایع دستی ایرانی در بازارهای اروپایی و شناساندن آن به مخاطبان برون مرزی رسانه ملی، حائز اهمیت است.

مستند «رویای فرش ایرانی» با زبانگردانی پروانه طالبی، 22 مهرماه ساعت 15 به وقت تهران از کانال اردوی شبکه سحر پخش خواهد شد.

 

مهر ۲۰, ۱۴۰۰ ۱۴:۲۵ Asia/Tehran