• حمزه حکیمی در گفت و گو با خبرنگار تصویری ایران پرس بررسی کرد؛ بررسی عملکرد 100 روزه حکومت طالبان در افغانستان

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان گفت، تشکیل حکومت فراگیر و همه شمول از سوی طالبان برای جلب اعتماد مردم افغانستان ضروری است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، «حمزه حکیمی» استاد دانشگاه در افغانستان درباره بررسی عملکرد 100 روزه حکومت طالبان تصریح کرد، در این مدت، طالبان حکومت ثابت و مستقری را به دست نیاورده و 100 روز از فروپاشی دولت قبلی و از بین رفتن موسسات دولتی گذشته است. 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه طالبان همچنان برای تشکیل حکومت فراگیر و جلب اعتماد کل مردم افغانستان موفق نبوده است افزود، طالبان اما موفقیت‌هایی ازجمله در عرصه امنیتی داشته است و افغانستان پس از 40 سال امنیت را تجربه می‌کند.   

حمزه حکیمی اظهار کرد، طالبان در عرصه سیاسی هم تاحدودی موفق بوده و در رایزنی و گفت وگو با کشورهای همسایه و منطقه برای کسب اعتماد، خوب عمل کرده است.  

این استاد دانشگاه تاکید کرد، طالبان برای موفقیت پایدار در گام نخست باید با مردم افغانستان مصالحه کنند و حکومت فراگیر و همه شمول تشکیل دهند که از گروه‌های دیگر در حکومت طالبان حضور داشته باشند.

خبرگزاری ایران پرس مشروح و گزارش تصویری این‌گفت و گو را به آدرسhttps://farsi.iranpress.com/ در اختیار مخاطبان قرار داده است.

 

آذر ۰۲, ۱۴۰۰ ۱۴:۵۲ Asia/Tehran