• مخاطبان شبکه سحر به «جزایر پرندگان» می روند

بییندگان کردزبان شبکه سحر با پرندگان ساکن و مهاجر جزایر ایرانی جنوب کشور در مستند «جزایر پرندگان» در کانال کردی شبکه سحر، آشنا می شوند.

به گزارش روابط عمومی  رسانه ملی، معرفی پرندگان ساکن و مهاجر چهار جزیره ایرانی «قبر ناخدا»، «واسطه»، «دارا» و «بنه» در منطقه «خور موسی» از شهر آبادان در جنوب ایران، محور موضوعی مستند «جزایر پرندگان» است.

تصاویر بسیار بدیع و زیبا از اکوسیستم، حیات جانوری و پوشش گیاهی موجود در این جزایر از نقاط قوت این مستند به شمار می رود.

مستند «جزایر پرندگان» به کارگردانی حبیب علوانی، تولید شبکه مستند بوده و 10 فروردین ساعت 12:50 به مدت 30 دقیقه از کانال کردی شبکه سحر پخش می شود.

 

فروردین ۰۹, ۱۴۰۱ ۱۴:۵۸ Asia/Tehran