• در «قضیه ساخنه» از شبکه الکوثر؛

«هویت فلسطینی و خطرهای یهودی سازی و شهرک سازی» موضوع برنامه امشب «قضیه ساخنه» از شبکه الکوثر است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، «سازمان موقوفات فلسطین» نسبت به روند تدریجی «یهودی سازی» مقابر اسلامی در داخل سرزمین های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی هشدار داد.پس از تأسیس سازمان به اصطلاح «توسعه اسرائیل»، رژیم اشغالگر صهیونیست به تدریج با تصاحب برخی از موقوفات، بخش عمده ای از آنها را تحت کنترل خود درآورد.مقامات رژیم صهیونیستی به همین جنایت بسنده نکردند، بلکه بسیاری از قبرستان های اسلامی در «عکا» و «یافا» را با هدف صهیونیست سازی، با بولدوزر تخریب کردند.رژیم اشغالگر قدس طی هشت سال گذشته بسیاری از اراضی فلسطینیان را در کنترل خود درآورده و با ویران کردن مقبره ها به دنبال ویرانی هویت عربی-اسلامی و در نهایت صهیونیست سازی آنها است.در برنامه «قضیه ساخنه» که با حضور کارشناسانی از سرزمین های اشغالی بر روی آنتن خواهد رفت موضوع شهرک سازی های اخیر و نیز راه کارهایی جهت حفظ هویت فلسطینی مطرح می شود.«قضیه ساخنه» چهارشنبه 25 خرداد ساعت 20:40 به وقت تهران، با تهیه کنندگی علی خلیلی، اجرای امل شبیب و محصول گروه سیاسی برروی آنتن شبکه الکوثر است.

خرداد ۲۵, ۱۴۰۱ ۱۳:۳۹ Asia/Tehran