• پانزده سال حصر غزه و بحران انسانی

محدودیت ها و وضعیت نامناسب زندگی فلسطینیان در نوار غزه در «ضیف و حوار» شبکه العالم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، این برنامه از «ضیف وحوار» با دعوت از امجد شوا، مدیر شبکه های سازمان های داخلی غزه و از فعالان گفت و گو های شکستن محاصره غزه، وضعیت نامطلوب اهالی غزه را تشریح خواهد کرد.وی در این گفت و گو به مسائلی چون محاصره، فقر و گرسنگی، بیکاری، بیماری و نبود امکانات درمانی، ویرانی خانه های اهالی غزه و غیره اشاره خواهد کرد که بیش از 15 سال است مردم غزه آن را تجربه کرده اند و اینک تبدیل به یک بحران انسانی شده است، خواهد پرداخت. «ضیف و حوار» تولید دفتر شبکه العالم در غزه با اجرای اسراء البحیصی، 31 خرداد ساعت 21 به وقت تهران از شبکه العالم پخش می شود.

خرداد ۳۱, ۱۴۰۱ ۱۴:۴۱ Asia/Tehran