• آمار تیراندازی های اشغالگران صهیونیستی

افزایش چشمگیر آمار جنایات رژیم اسرائیل در فلسطین اشغالی در این برنامه از «غیاهب الکیان» شبکه العالم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، پیامدهای افزایش تیراندازی های صهیونیست ها که منجربه شهادت 60 فلسطینی در شش ماه گذشته شده است با حضور نبیه عواضه، کارشناس مسائل اسرائیل واکاوی خواهد شد.

در این باره نیز به افزایش حملات شهرک نشینان علیه جوانان فلسطینی، سرعت گرفتن مسئله مصادره زمین های فلسطینی ها و تخریب خانه های آنان از سوی اشغالگران از جمله مباحثی است که توسط کارشناس برنامه تشریح خواهد شد.

«غیاهب الکیان» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای سحر مرتضی، 6 مرداد ساعت 21 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.

 

مرداد ۰۵, ۱۴۰۱ ۱۵:۱۷ Asia/Tehran