• نقص حقوق شهروندی بحرینی ها از سوی دولت

کینه ی رژیم بحرین از مردم و طرفداران اصلاحات شهروندی، موضوع این برنامه از «حدیث بحرین» شبکه العالم است.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، انتقام و آزار سیاسی شهروندان بحرینی از سوی رژیم بحرین با حضور دو میهمان؛ باقر درويش، رئیس حزب حقوق بشر بحرین از بیروتو دکتر سعید الشهابی، مدیرعامل حزب آزادی بحرین از لندن واکاوی خواهد شد.نقض حقوق، آزادی ها و نقض باورهای دینی مردم، حملات به مراسم عاشورا و مظاهر آن، ادامه بازداشت شیخ علی سلمان پس از آشتی رژیم بحرین با قطر از مظاهر کینه رژیم بحرین نسبت به مردم این کشور است که در این برنامه تشریح خواهد شد.«حدیث بحرین» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی، دهم مرداد ساعت 19 به وقت تهران از شبکه العالم پخش خواهد شد.

مرداد ۱۰, ۱۴۰۱ ۱۳:۳۴ Asia/Tehran