• در«مسائل و حلول» از شبکه الکوثر؛ همراهی و ورود به دوران نوجوانی فرزندان

در برنامه «مسائل و حلول» از شبکه الکوثر موضوع «ورود به دوران نوجوانی فرزندان» مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان برای تربیت و پایه گذاری زندگی سالم و سعادتمندانه فرزندان است، لذا این دوره از گذشته مورد توجه روان شناسان و صاحب نظران بوده، به طوری که هر روز تحقیقات دامنه دار و عمیقی پیرامون روان شناسی کودک و نوجوان صورت می گیرد.لزوم رعایت محبت، هم بازی شدن با فرزندان، تقویت مبانی اعتقادی فرزندان، نظارت مستمر در آموزش، پرهیز از انتقاد و سخت گیری، انتظار و توقع از فرزندان در حد متعارف، تاکید بر نکات مثبت، رعایت اعتدال، تقدیر و تشویق و... عبارت و کلیدواژه هایی هستند که در برنامه «مسائل و حلول» توسط کارشناس برنامه «سیدسامی خضرا» مطرح شده و بدان ها پاسخ داده خواهد شد.برنامه «مسائل و حلول» سه شنبه 22 شهریور ساعت 21:30 به وقت تهران، با تهیه کنندگی ایمان صالح، اجرای ربی عساف و محصول گروه اجتماعی بر روی آنتن شبکه الکوثر است.

شهریور ۲۲, ۱۴۰۱ ۱۴:۱۳ Asia/Tehran