• «ابنا الدیره» در شبکه العالم می پردازد؛ نگرانی های انتخاباتی مردم بحرین

تحریم انتخابات بحرین از سوی آیت الله شیخ عیسی قاسم و بازتاب آن در«ابناالدیره» شبکه العالم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، بازتاب بیانات آیت الله شیخ عیسی قاسم در تحریم انتخابات بحرین در برنامه امشب «ابناالدیره» شبکه العالم توسط ابراهیم المدهون، کارشناس مسائل سیاسی و از مخالفین نظام بحرین، تشریح خواهد شد.نگرانی های انتخاباتی، سیاسی و اجتماعی شهروندان بحرینی و درگیری ها دراین رابطه، محدودیت ها و آزارو اذیت مذهبی، بیکاری طولانی مدت جوانان بحرینی و از سویی به کار گیری کارگران خارجی و ... از موضوعات مورد بررسی در این برنامه خواهد بود.«ابنا الدیره» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی، 23 شهریور، ساعت 19 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.

شهریور ۲۳, ۱۴۰۱ ۱۶:۵۳ Asia/Tehran