• تاریخچه حمله رژیم بحرین به شورای علمای اسلامی

سابقه حمله رژیم بحرین به شورای علمای اسلامی و واکنش ها نسبت به آن در «لن ننسی» شبکه العالم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، این قسمت از برنامه «لن ننسی»، تاریخچه حمله رژیم بحرین به شورای علمای اسلامی را با حضور شیخ حسن العصفور، عضو مجلس علماء اسلامي از بيروت تشریح می کند.در این برنامه به بیانات آیت الله شیخ عیسی قاسم، رئیس شورای علمای اسلامی و دیگر اعضای آن در خصوص سابقه اقدامات سرکوبگرانه رژیم بحرین علیه شورای علما و عدم توفیق آن در متوقف کردن فعالیت شورا به دلیل نهادینه شدن اهداف آن در میان مردم، اشاره خواهد شد.تشریح فعالیت های شورای علما برای ساماندهی خانواده های اسلامی، انتقاد از محدودیت ها و عدم آزادی بیان برای شیعیان بحرین و نقض صریح آزادی های مذهبی علی رغم فعالیت دیگر نهادهای مذهبی و کارنامه رژیم بحرین در تخریب مساجد شیعیان از مباحثی است که به نقل از شخصیت های سیاسی و مذهبی مطرح خواهد شد.«لن ننسی» تولید دفتر بیروت شبکه العالم ، با اجرای جیهان عبدالنبی، 25 شهریور، ساعت 19 به وقت تهران از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.

شهریور ۲۳, ۱۴۰۱ ۱۶:۵۵ Asia/Tehran