• دستاوردهای اجلاس سران عرب در الجزایر

اجلاس سران کشورهای عربی به میزبانی الجزایر و دستاوردهای آن در «المغاربیه» شبکه العالم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، موضوع دستاوردهای اجلاس سران عرب در الجزایر و چشم انداز حل بحران کشورهای عربی و مغرب با حضور ادریس احمید ، روزنامه نگار و نویسنده سیاسی از لیبی و اسامه بوشماخ، استاد علوم سیاسی از الجزائر در برنامه «المغاربیه» بحث و گفت وگو خواهد شد. تلاش الجزایر برای بازگشت به فعالیت دیپلماتیک منطقه ای از طریق سازماندهی اجلاس سران عرب و نتایج آن، مسئله اتحاد مجدد اعراب و نیز پرونده لیبی که حوزه وسیعی از مذاکرات اجلاس سران عرب را به خود اختصاص داده بود از جمله مباحثی است که کارشناسان به تحلیل آن خواهند پرداخت.«المغاربیه» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای فرح عطوی، 15آبان از آنتن شبکه العالم پخش می شود.

آبان ۱۵, ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳ Asia/Tehran