• همکاری نظامی ایران و روسیه خاری در چشم اسرائیل

ابراز نگرانی کارشناسان صهیونیستی از همکاری نظامی ایران و روسیه در «العین الاسرائیلیه» شبکه العالم تحلیل می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، امشب «العین الاسرائیلیه» به موضوع واهمه صهیونیست ها از همکاری نظامی ایران و روسیه و نیز ضعف امنیتی داخل اسرائیل و ناتوانی در مقابله با جنگ احتمالی اختصاص یافته است و دکتر نزیه منصور، نماینده سابق مجلس لبنان با حضور در این برنامه به نقد آن خواهد پرداخت.عوامل ترس از وخامت امنیت صهیونیست ها پس از بازگشت نتانیاهو به قدرت، تحمیل تعیین بندی مرزهای آبی از سوی مقاومت و پیش بینی مواجهه نتانیاهو با این مسئله و نیز موضوع ایجاد سفارت آذربایجان در تل آویو و پیامدهای آن از مباحثی است که دکتر عواضه به تحلیل آن خواهد پرداخت.«العین الاسرائیلیه» تولید دفتر شبکه العالم در بیروت با اجرای حنان ضیاء، 16آبان ماه، ساعت 21 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.

آبان ۱۶, ۱۴۰۱ ۱۵:۳۲ Asia/Tehran