• «مسائل و حلول» از شبکه الکوثر می پردازد؛ آموزش هوشمند و راه های موفقیت

در برنامه «مسائل و حلول» از شبکه الکوثر موضوع آموزش هوشمند و راه های موفقیت آمیز بودن آن مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، آموزش الکترونیکی فناوری جدیدی است که آموزش را با استفاده از شبکه های کامپیوتری ممکن می سازد. در مدارس هوشمند که کنترل و مدیریت براساس فناوری و شبکه های کامپیوتری انجام میگیرد، آموزش به صورت الکترونیکی است. مدارس هوشمند باید شامل موقعیت‌های یادگیری باشند که به دانش‌آموزان کمک کند تا مهارت مواجهه و تحمل پیچیدگی را در خود ایجاد کنند و در مواجهه با مشکلات و دشواری‌ها، احساس هیجان و تهییج داشته باشند. همچنین از معلمان در مدیریت پیچیدگی‌ها با کمک گرفتن از دیدگاه‌ها و شیوه‌های جدید پشتیبانی کند...مطالب بالا به انضمام مواردی همچون: موفقیت تحصیلی، مهارت های شناختی، مهارت های عاطفی، مهارت های روانی حرکتی مدارس هوشمند، مدارس سنتی و .... از موضوعات و کلید واژه هایی هستند که توسط کارشناس ثابت برنامه «سید سامی الخضرا» در برنامه «مسائل و حلول» برای مخاطبان و بینندگان عرب زبان شبکه الکوثر مطرح می شود. برنامه «مسائل و حلول» سه شنبه 17 آبان ساعت 21:00 به وقت تهران، با تهیه کنندگی ایمان صالح، اجرای ربی عساف و محصول گروه اجتماعی بر روی آنتن شبکه الکوثر است.

آبان ۱۷, ۱۴۰۱ ۱۲:۲۴ Asia/Tehran