• بازگشت نتانیاهو به قدرت و نگرانی ها از وضعیت دموکراسی

مقالات نشریات و رسانه های صهیونیستی و آمریکایی درباره بازگشت نتانیاهو به قدرت و تهدید دموکراسی در «قلم رصاص» شبکه العالم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، انعکاس بازگشت آشکار بنیامین نتانیاهو به قدرت و ضربه مهلک به کسانی که نگران وضعیت دموکراسی و حاکمیت قانون در جهان هستند در نشریات و رسانه های صهیونیستی، توسط، حسن حجازی، کارشناس مسائل اسرائیل نقد خواهد شد. همچنین اذعان نویسندگان مقالات به الزام رعایت حقوق کامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ساکنین اصلی سرزمین های اشغالی از سوی رژیم اسرائیلی، توقف شهرک سازی غیر قانونی توسط صهیونیست ها و ... تشریح خواهد شد. «قلم رصاص» تولید شبکه العالم در دفتر بیروت با اجرای جیهان عبدالنبی، 22آبان ماه، ساعت 20 به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.

آبان ۲۲, ۱۴۰۱ ۱۵:۱۴ Asia/Tehran