• بومی سازی سیاسی رژیم بحرین و پیامدهای آن

تاریخچه بومی سازی سیاسی رژیم بحرین و پیامدهای آن در «لن ننسی» شبکه العالم واکاوی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، بومی سازی یکی از بدترین پروژه هایی است که بحرین در دو یا سه دهه اخیر شاهد آن بوده است، که با ذهنیت عقب مانده بافت های اجتماعی بحرین را برهم زده و هویت ملی را از بین می برد. این برنامه از «لن ننسی» به بررسی ابعاد و زمینه های بومی سازی رژیم بحرین و خطر تابعیت سیاسی برای شهروندان بحرینی اختصاص یافته است و با حضور باقر درویش، رئیس جمعیت مدافع حقوق بشر بحرین تحلیل خواهد شد. گمانه زنی ها درباره استفاده رژیم از افراد تابعیت داده شده برای حمایت از نظام در انتخابات، سلب تابعیت شهروندان اصلی بحرین به موازات تابعیت سیاسی و ارعاب و تهدید آنان از مباحث مطروحه خواهد بود و کارشناس برنامه به تشریح آن خواهد پرداخت. «لن ننسی» تولید دفتر بیروت شبکه العالم، با اجرای جیهان عبدالنبی، 27 آبان ماه، ساعت 18:25 به وقت تهران از آنتن شبکه العالم پخش خواهد شد.

آبان ۲۶, ۱۴۰۱ ۱۴:۵۶ Asia/Tehran