• «نقطه تواصل» در شبکه العالم؛ پرده درام انتخابات پارلمانی بحرین

افشای ترفندهای انتخاباتی رژیم بحرین در «نقطه تواصل » شبکه العالم بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، فروپاشی تبلیغات رژیم بحرین برای دموکراتیک بودن انتخابات پارلمانی این کشور با افشاگری های نامزدهای شکست خورده در انتخابات در این برنامه از «نقطه تواصل» واکاوی می شود. مرور وعده های موهوم سال ها پیش ناصر بن حمد مبنی بر حضور در جام جهانی 2022 و از سویی ناسازگاری سیاسی با قطر که موجب محرومیت بحرین از حضور در این رویداد جهانی ورزشی از مباحث مطروحه دیگر در این برنامه خواهد بود. «نقطه تواصل» با اجرای جیهان عبدالنبی، تولید دفتر شبکه العالم در بیروت، 28 آبان، ساعت20 به وقت تهران به روی آنتن شبکه العالم خواهد رفت.

آبان ۲۸, ۱۴۰۱ ۱۵:۳۱ Asia/Tehran