• در«مسائل و حلول» از شبکه الکوثر؛ مفهوم و منظور عدالت در قرآن

در برنامه «مسائل و حلول» از شبکه الکوثر موضوع «عدالت در قرآن» مورد بررسی و واکاوی قرار می گیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برون مرزی رسانه ملی، عدل، مقابل بیداد، مقابل جور، داوری به حق است و عدالت در لغت به معنای استقامت است و در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق است.میزان یا ترازو، قسط یا عدل و داد كردن، قاضی یا حكم كننده، آفرینش‌ جهان هستی بر اساس عدالت، قرآن كتاب عدل، استقرار عدالت یكی از مهمترین اهداف انبیاء الهی، اهمیت عدالت در اسلام و جامعه اسلامی و... عبارت و کلیدواژه هایی هستند که در برنامه «مسائل و حلول» توسط کارشناس برنامه «سیدسامی خضرا» مطرح شده و بدان ها پاسخ داده خواهد شد.برنامه «مسائل و حلول» سه شنبه 29 شهریور ساعت 21:30 به وقت تهران، با تهیه کنندگی ایمان صالح، اجرای ربی عساف و محصول گروه اجتماعی بر روی آنتن شبکه الکوثر است.

شهریور ۲۹, ۱۴۰۱ ۱۴:۲۵ Asia/Tehran